№ 315 Про районний бюджет на 2018 рік

ГоловнаСесії районної ради17 сесіяРішення → № 315 Про районний бюджет на 2018 рік

  26.12.2017 

         

УКРАЇНА 

  ЧУДНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

 

Сімнадцята  сесія                                                            VІІ скликання

 

від  22 грудня 2017 року   № 315

 

 

Про районний бюджет

на 2018 рік 

 

 

Заслухавши інформацію начальника управління фінансів райдержадміністрації Захарчук Л.М., керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України та враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради,  районна рада

 

 

 ВИРІШИЛА : 

 

1. Визначити на 2018 рік:

 

  1.1. Доходи районного бюджету у сумі 306 417 579 грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 305 081 879 грн., спеціального фонду районного бюджету  - 1 335 700 грн., згідно з додатком 1.

 

 Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів районному бюджету згідно з додатком 1.1. .

 

 1.2. Видатки районного бюджету у сумі 306 417 579 грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 305 081 879 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету – 1 335 700 грн. .

 

2. Встановити, що у 2018 році в бюджетному процесі застосовується програмно-цільовий метод.

 

3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами,

у тому числі по загальному фонду - 305 081 879 грн. та спеціальному фонду – 1 335 700 грн., згідно з додатком 2.

     4
.   Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 200 000 грн. 

 

         5.   Затвердити  на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3, в тому числі інші субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 3.1..

 

           6.   Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного  бюджету у сумі 562 232 грн..

 

           7.   Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою, а саме:

 

оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплата послуг з охорони комунальних закладів культури.

             

           8.   Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 657 358 грн. , згідно з додатком 4.

 

9.   Затвердити формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів
(інших субвенцій) з районного бюджету бюджетам  місцевого самоврядування згідно з додатком 5.

 

         10.   Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України,  надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

11.  Головним розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету:

 

- до закінчення першого кварталу 2018 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;

  

        - на всіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України  умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення  розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

 

           - у бюджетних закладах, в яких допущена незабезпечена потреба із заробітної плати, усі кошти спрямовувати насамперед на обов’язкові виплати із заробітної плати;

 

               - видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних

 

закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;

 

         - затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

         12.   Установити, що джерелами формування загального фонду районного бюджету на 2018 рік

у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

 

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691   Бюджетного кодексу України.

 

      14. Надати право районній державній адміністрації приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів з наступним затвердженням районною радою.

 

    15. Надати право  районній державній адміністрації, у разі надходження міжбюджетних трансфертів з державного та місцевих бюджетів , вносити зміни до доходів та видатків районного бюджету з наступним затвердженням районною радою. 

         

16. Надати право управлінню фінансів районної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду, здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України  від 12.01.2011 №6 «Про затвердження порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих  бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами ), з подальшим поверненням таких коштів  до кінця поточного бюджетного періоду.    

 

17.  Додатки  1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

     

         Голова ради                                                    П.П.Домашенко

 

Файли до розділу: