№ 293 Про внесення змін до рішення районної ради від 03.03.2016 року № 56 "Про затвердження Положення про порядок управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району"

ГоловнаСесії районної ради15 сесіяРішення → № 293 Про внесення змін до рішення районної ради від 03.03.2016 року № 56 "Про затвердження Положення про порядок управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району"

 27.10.2017

 

УКРАЇНА

ЧУДНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

Пятнадцята сесія                                VІІ скликання

від   26.10.2017 року             № 293

 

 

Про внесення змін до рішення

районної ради від 03.03.2016 року

№ 56 «Про затвердження Положення

про порядок управління об’єктами

спільної власності територіальних

громад сіл, селищ, міста району»

 

 

            Відповідно до статей 43,60  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії  з питань бюджету та комунальної власності від 24.10. 2017 року,  районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

          1. Внести зміни до рішення районної ради від 03.03.2016 року № 56 «Про затвердження Положення про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району», а саме:

1.1. Доповнити після пункту 2 новим пунктом  наступного змісту:

«3. Майно,  що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, закріплюється за підприємствами, організаціями та установами на правах оперативного управління».

У зв'язку з цим пункти 3 і 4 вважати відповідно пунктами 4 та 5.

1.2. Додаток 1 Перелік підприємств, установ та організацій, майно яких перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району викласти в новій редакції (додається).

      1.3. Пункт 5.4. додатку 2 Положення про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району викласти в новій редакції:

«5.4. Керівник закладу загальної середньої освіти, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, призначається на посаду та звільняється з посади рішенням районної ради.

Керівник закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, до складу якої входять представники районної ради, трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти та громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти району. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

Одна і та сама особа не може бути керівником відповідного закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше). Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу в тому самому закладі на іншій посаді.

У разі надходження до районної ради обґрунтованого звернення піклувальної ради або органу самоврядування закладу загальної середньої освіти щодо звільнення керівника цього закладу районна рада розглядає його і приймає обґрунтоване рішення у найкоротший строк.

Директор інклюзивно-ресурсного центру призначається на посаду строком на три роки на конкурсній основі та звільняється з посади за погодженням з відповідним структурним підрозділом з питань діяльності центру. На посаду директора центру призначаються педагогічні працівники, які мають вищу освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”, “Психологія” та стаж роботи не менше п’яти років за фахом».

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 23.12.2016 року № 190 «Про внесення змін до рішення районної ради від 03.03.2016 р. № 56 «Про затвердження Положення про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району».

 

 

  Голова ради                                             П.П. Домашенко 

 

 

Файли до розділу: