Про внесення змін до районної цільової програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2015-2017 роки

ГоловнаСесії районної ради8 сесіяПроекти рішень → Про внесення змін до районної цільової програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2015-2017 роки

 08.11.2016

 


УКРАЇНА

 

ЧУДНІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

Восьма сесія                                                            VІІ скликання

 

від  _________ 2016  року               № ____

 

 

Про внесення змін до районної
цільової програми розвитку донорства
крові та її компонентів на 2015-2017 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист Чуднівської райдержадміністрації від 08.11.2016 року №16/1793 та рекомендації постійних комісій, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до районної цільової програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2015-2017 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради від 07.08.2015 року №624, а саме:

1.1. Пункти 9 та 9.1 розділу 1 «Загальна характеристика Програми» викласти у такій редакції:

 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми в 2016-2018роках тис.грн.

390,0

9.1.

У тому числі бюджетних коштів, тис.грн.

390,0

з них:

 - коштів районного бюджету, тис.грн.

 - бюджетів місцевого самоврядування, тис.грн.

(додаток 2)

255,0

135,0

 

1.2. У додатку 1 «Перелік завдань і заходів районної цільової програми розвиток донорства крові та її компонентів на 2015-2017 роки» у пункті 9 цифру «15» на 2017 рік замінити цифрою «25», доповнити пунктами 10,11 та пункт «Всього» викласти у новій редакції:

  


п/п

Перелік
заходів

Тер-
мін
вико-
нання

Вико-
навці

Джерела
фінансу-
вання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн

В т.ч. по роках

2015

2016

2017

10

Забез-
печити
прове-
дення
обсте-
ження
донорсь-
кої крові

2015-
2017р.

Чуднів-
ська ЦРЛ

Район-ний
бюджет

-

-

30,0

11

Прид-
бання
компо-
нентів
та пре-
паратів
крові

2017р.

Чуднівсь-
ка ЦРЛ

Район-ний
бюджет

-

-

50,0

 

Всього

 

 

 

200,0

50,0

140,0

 

1.3. Додаток 2 «Витрати на реалізацію районної цільової програми розвиток донорства крові та її компонентів на 2015-2017 роки» викласти у новій редакції:

 

Найменування

Витрати всього, тис.грн.

2015

2016

2017

Районний бюджет

Бюджет місцевого самоврядування

Районний бюджет

Районний бюджет

1

Придбання рефрижераторної центрифуги

135,0

 

135,0

 

 

2

Придбання електронної ваги з помішувачем

20,0

20,0

 

 

 

3

Матеріальне заохочення донорів за здачу повної дози крові або плазмаферезу

75,0

25,0

 

25,0

25,0

4

Придбання матеріалів для заготівлі донорської крові

55,0