Про внесення змін до Програми забезпечення виконання Чуднівською районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень на 2016-2017 роки

ГоловнаСесії районної ради7 сесіяРішення → Про внесення змін до Програми забезпечення виконання Чуднівською районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень на 2016-2017 роки

 28.10.2016

 

   
УКРАЇНА

 

ЧУДНІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

Сьома  сесія                                                           VІІ скликання

 

від 25.10.2016 року            №137

 

 

Про внесення змін до Програми
забезпечення виконання Чуднівською
районною державною адміністрацією
делегованих їй районною радою
повноважень на 2016-2017 роки

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій, районна рада 

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до Програми забезпечення виконання Чуднівською районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень на 2016-2017роки, затвердженої рішенням районної ради від 03.03.2016р.№43, а саме:

 

1.1. Пункт 9 розділу 1 «Загальна характеристика Програми» викласти у новій редакції :

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,необхідних для реалізації Програми

В межах фінансових можливостей

9.1

В тому числі бюджетних коштів

В межах фінансових можливостей

 

- з них коштів районного бюджету, бюджетів сіл,селищ

В межах фінансових можливостей

 

1.2. Розділ 3 «Мета програми» доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

«- забезпечення проведення видатків на оплату послуг з утримання та охорони приміщень апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації».

1.3. Абзац третій розділу 6 «Ресурсне забезпечення Програми» доповнити пунктами такого змісту:

 «- оплата послуг з утримання та охорони приміщень».

1.4.    Розділ 7 «Напрямки діяльності і заходи Програми» доповнити пунктом 7 наступного змісту:

 

 № п/п

Перелік діяльності напрямків
та заходів

Терміни вико-нання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовані обсяги фінансу-вання, 
тис. грн

7

Оплата послуг з утримання та охорони приміщень

2016-2017р.

 Чуднівська 
РДА, 
структурні
підрозділи

  Район-
ний бюджет

В межах фінансових можливостей

 

 

Голова  ради                                                      П.П. Домашенко