Про внесення змін до Програми забезпечення громадян району життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2016-2018 роки

ГоловнаСесії районної ради7 сесіяРішення → Про внесення змін до Програми забезпечення громадян району життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2016-2018 роки

 28.10.2016УКРАЇНА

 

ЧУДНІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

Сьома сесія                                                             VІІ скликання

 

від 25.10.2016 року            №136

 

Про внесення змін до Програми
забезпечення громадян району

життєво необхідними медичними
препаратами та виробами медичного

призначення на 2016-2018 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши подання райдержадміністрації від 20.10.2016 року №16/1699, районна рада

ВИРІШИЛА :

 

1.Внести зміни до Програми забезпечення жителів району життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради від 04.08.2016 року №106, а саме:

1.1. Пункти 9 та 9.1 розділу 1 «Загальна характеристика» викласти у такій редакції:

 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми в 2016-2018роках, тис. грн.

 1389,0

9.1.

У тому числі коштів районного бюджету та бюджетів місцевого самоврядування, тис. грн.

(додаток 2)

 

 1389,0

 

1.2. Додаток 1 «Перелік завдань і заходів Програми забезпечення громадян району життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2016-2018 роки» доповнити пунктом 10 та пункт «Всього» викласти у новій редакції:

 

 

№ п/п

Перелік заходів

Тер-мін вико-нання

Вико-навці

Дже-
рела фінан-суван-
ня

Орієнтовні
обсяги
фінансування,
тис.грн

Всьо-го

В т.ч. по роках

2016

2017

2018

10

Забез-
печен-
ня хво-
рих на
цукро-
вий
діабет
перо-
раль-
ними
цукро знижую-
чими препа-ратами

2016-2018

Чуд-нівсь-ка ЦРЛ, КУ «Чуд-нівсь-кий ЦПМ-СД», ЦРА № 65

Район-ний бюд-жет, бюд-жет місь-кої, селищ-них, сільсь-ких рад

235,0

30,0

100,0

105,0

 

Всього

 

 

 

1389,0

342,0

487,0

560,0

 

1.3. Додаток 2 «Витрати на реалізацію Програми забезпечення громадян району життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2016-2018 роки» викласти у новій редакції:

 

№№

Найменування

Витрати всього, тис. грн.

2016

 

2017

 

2018

 

1

Придбання медикаментів

1149,0

272,0

407,0

470,0

2

Спеціальне лікувальне харчування

240,0

70,0

80,0

90,0

 

Всього

1389,0

342,0

487,0

560,0

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань та соціального захисту населення.

  

 

Голова ради                                               П.П. Домашенко