Про внесення змін до Програми забезпечення громадян району життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2016-2018 роки

ГоловнаСесії районної ради7 сесіяПроекти рішень → Про внесення змін до Програми забезпечення громадян району життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2016-2018 роки

20.10.2016УКРАЇНА

 

ЧУДНІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

Сьома сесія                                                    VІІ скликання

 

від _________ 2016 року                               № ____

 

Про  внесення змін до Програми
забезпечення громадян району
життєво необхідними медичними
препаратами та виробами медичного
призначення на 2016-2018 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши подання райдержадміністрації від 20.10.2016 року № 16/1699, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1.Внести зміни до Програми забезпечення жителів району життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради від 04.08.2016 року № 106, а саме:

1.1Пункти 9 та 9.1 розділу 1 «Загальна характеристика» викласти у такій редакції:

 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

в 2016-2018роках, тис.грн.

1389,0

9.1.

У тому числі коштів районного бюджету та бюджетів місцевого самоврядування, тис.грн.

(додаток 2)

 

1389,0

 

1.2 Додаток 1 «Перелік завдань і заходів Програми забезпечення громадян району життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2016-2018 роки» доповнити пунктом 10 та пункт «Всього» викласти у новій редакції:

№п/п

Пере-
лік
захо-
дів

Тер-мін вико-нання

Вико-
навці

Джере-ла фінан-суван-ня

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис.грн

Всьо-го

В т.ч.
по роках

2016

2017

2018

10

Забезпе-чення хворих
на
цукро-вий діабет перо-раль-ними
цукро-  знижую-
чими препара-тами

2016-2018

Чуд-
нівсь
ка
ЦРЛ,
КУ
«Чуд-нівсь-
кий ЦПМ
СД», ЦРА
№65

Район-ний бюд-жет, бюд-жет місь-кої, селищ-них, сільсь-ких рад

235,0

30,0

100,0

105,0

 

Всього

 

 

 

1389,0

342,0

487,0

560,0

 

1.3 Додаток 2 «Витрати на реалізацію Програми забезпечення громадян району життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2016-2018 роки» викласти у новій редакції:

 

№№

Найменування

Витрати всього, тис. грн.

2016

 

2017

 

2018

 

1

Придбання медикаментів

1149,0

272,0

407,0

470,0

2

Спеціальне лікувальне харчування

240,0

70,0

80,0

90,0

 

Всього

1389,0

342,0

487,0

560,0

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань та соціального захисту населення.

 

Голова ради                                                    П.П. Домашенко