Про внесення змін до Програми ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Чуднівському районі на 2016 – 2017 роки

ГоловнаСесії районної ради7 сесіяПроекти рішень → Про внесення змін до Програми ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Чуднівському районі на 2016 – 2017 роки

 04.10.2016


 
УКРАЇНА

 

ЧУДНІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

Сьома сесія                                                    VІІ скликання

 

від _________ 2016 року                                №_____

 

Про внесення змін до Програми ремонту та
утримання автомобільних доріг загального
користування місцевого значення у
Чуднівському районі на 2016 – 2017 роки

 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільні дороги», розглянувши лист Чуднівської районної державної адміністрації від 04.10.2016 №16/1605 та враховуючи рекомендації постійних комісій, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.           Внести зміни до Програми ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Чуднівському районі на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням районної ради від 04.08.2016 року №105, а саме пункти 1 та «Всього» додатку 2 «Перелік доріг місцевого значення загального користування, які потребують ремонту на 2016-2017 роки» викласти в наступній редакції:

   

Перелік

 доріг місцевого значення загального користування,
які потребують ремонту на 2016-2017 роки

  

 

Назва

населе-
ного

пункту

Назва автодороги, вулиці

Про-
тяж-
ність

авто-
дороги, км.

Тер-
мін
вико
-
нання

робіт

Загаль-
на вар-
тість робіт, тис.грн.

в т. числі кошти,
тис. грн.

район-
ного
бюд
-
жету

місь-
кого, сільсь-
кого, селищ-
ного
бюд
-
жету

Інші

кош-
ти

1

В.Коро-
винець-
ка се-

лищна рада

смт. В.Коро-
винці

автодорога «Вільшанка- В.Коровин-
ці» вул. Терещенка (в’їзд у В.Коро-
винці

0,5

2016-2017р.

600,0

 

 

150,0

450,0

-

 

Всього

 

41,0

 

2590,0

910,0

1535,0

145,0

 

  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, середнього і малого бізнесу, діяльності житлово-комунального господарства.

 

 

Голова ради                                                      П.П. Домашенко