Про районний бюджет на 2016 рік

ГоловнаСесії районної ради3 сесіяПроекти рішень → Про районний бюджет на 2016 рік

 19.01.2016


 

 ГЕРБ 

 

УКРАЇНА

ЧУДНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

Третя сесія                                                     VІІ скликання

 

Від  ____________ 2016 року                         № _____

 

Про районний  бюджет
на 2016 рік

 

Заслухавши інформацію начальника управління фінансів райдержадміністрації Захарчук Л.М., керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 77  Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради,    районна рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1. Визначити на 2016 рік:

1.1. Доходи районного бюджету у сумі 179 998 546 грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 179 216 950 грн., спеціального фонду районного бюджету  781 596 грн., згідно з  додатком 1.

1.2. Видатки районного бюджету у сумі 179 998 546 грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету 179 216 950 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 781 596 грн.
     2.
  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного  бюджету на 2016 рік в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування, у тому числі по загальному фонду 179 216 950 грн. та спеціальному фонду 781 596 грн., згідно з додатком 2.
     
3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі  50 000 грн. 

4.  Затвердити  на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3, в тому числі інші субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 3.1..

5. Затвердити на 2016 рік резервний фонд районного  бюджету у сумі 262 300 грн.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою, а саме:

оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплата послуг з охорони комунальних закладів культури.

7. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 415 000 грн. згідно з додатком 4.

8. Затвердити формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів
(інших субвенцій) з районного бюджету бюджетам  місцевого самоврядування згідно з додатком 5.

        9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України,  надати право районній  державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Установити, що джерелами формування загального фонду районного бюджету на 2016 рік:

 у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;

 у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу україни.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік:

у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71,  частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України;

у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України”.

       13. Надати право районній державній адміністрації здійснювати протягом 2016 року додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу додаткових дотацій, субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам з наступним затвердженням районною радою.

         Додатковий розподіл обсягу додаткових дотацій та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам здійснюється за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету та комунальної власності.

14. Дозволити  управлінню фінансів районної державної адміністрації, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету та комунальної власності, в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах  з подальшим поверненням їх до кінця поточного бюджетного періоду.     
         15.
  Додатки  1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Голова ради                                                  П.П.Домашенко

 

 

Файли до розділу: