Про внесення змін до районного бюджету Чуднівського району на 2019 рік

ГоловнаСесії районної ради24 сесіяРішення → Про внесення змін до районного бюджету Чуднівського району на 2019 рік

 

                                                                       

УКРАЇНА

ЧУДНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

 

Двадцять четверта  сесія                                                     VІІ скликання          

 

 

Від   20.03.2019 року                               № 495

 

Про внесення змін до районного  бюджету

Чуднівського району на 2019 рік

 

 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, Бюджетного кодексу України,  враховуючи рекомендації постійної  комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності від 18.03.2019 року,    районна рада

 

  

ВИРІШИЛА :

 

 

         1. Спрямувати на проведення витрат 7 153 916 гривень вільних залишків бюджетних коштів загального фонду районного бюджету .

2. Внести зміни у рішення районної ради від 21.12.2018 року № 457 “Про районний бюджет Чуднівського району  на 2019  рік ”,  а саме:

2.1. У підпункті 1)  пункту 1 цифри 162 146 368 гривень ,                161 403 768 гривень замінити відповідно цифрами  177 951 783 гривень ,           177 209 183 гривень .

2.2. У підпункті 2) пункту 1 цифри 162 146 368 гривень ,                161 403 768 гривень , 742 600 гривень замінити відповідно цифрами         185 105 699 гривень , 180 880 956 гривень , 4 224  743 гривень .

2.3. Пункт 1 доповнити підпунктами 5) та 6) такого змісту:

5)  Установити в цілому дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 3 671 773  гривень (додаток  6), з них:

-                    профіцит загального фонду районного бюджету у сумі                    3 482 143  гривень, напрямком використання яких визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

-                    дефіцит  загального фонду районного бюджету у сумі                    7 153 916 гривень , джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних  коштів районного бюджету, який виник  станом на 01.01.2019 року, у тому числі:

      за рахунок  залишку коштів  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на здійснення заходів щодо  соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 500 000 гривень.

         6) Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 3 482 143  гривень (додаток 6), джерелом покриття якого визначити :

-                     надходження із загального фонду до бюджету розвитку  (спеціального фонду) у сумі 3 482 143  гривень..

2.4. Пункт 3. доповнити  словами такого змісту : та субвенції з районного бюджету державному бюджету на  виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, згідно з додатком 3.2. до рішення .

2.5.  У пункті 6. цифри 1 575 960 гривень замінити , відповідно, цифрами 3 287 661 гривень.

          2.6.  Пункт 7 викласти у такій редакції :

         7. Установити , що  у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік :

1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України , та трансферти , визначені статтями  97, 101 Бюджетного кодексу  України ;

2) джерелами  формування у частині  фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України..

            2.7.  Пункт 8 викласти у такій редакції:

                   “  8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік :

           1) у частині доходів є надходження, визначені пунктами 6, 9 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями  97, 101 Бюджетного кодексу України ;

           2) у частині  фінансування є надходження, визначені  пунктом 10 частини 1 статті 71, частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України ”.

   3.   Рішення районної ради від 21.12.2018 року № 457 “Про районний бюджет Чуднівського району  на 2019  рік ” доповнити пунктом 19. такого змісту :

“19. Затвердити  на 2019 рік  розподіл коштів бюджету розвитку  на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком  7  до цього рішення   ”.

  4. Пункти 19, 20, 21 рішення районної ради від 21.12.2018 року                457 “Про районний бюджет Чуднівського району  на 2019  рік ” вважати відповідно пунктами  20, 21 та 22.

  5. Це рішення набирає чинності  з 20 березня 2019 року.

            6. Додатки  1, 1.1, 2, 3, 3.1, 4  викласти в новій редакції та доповнити  рішення додатками 3.2,  6, 7.

            7. Контроль за виконанням рішення  покласти на голову районної ради  Домашенка П.П.

 

 

Голова ради                                                                          П.П. Домашенко

 

 

Файли до розділу: