Розпорядження голови

ГоловнаПублічна інформація → Розпорядження голови

УКРАЇНА

ЧУДНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

 

                                                 

голови районної ради

 

від   17.06.2011 року                               16

 

 

 

 

 

Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації

 

З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у виконавчому апараті районної ради, керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Визначити :

1.1. Провідного спеціаліста організаційного відділу  виконавчого апарату районної  ради відповідальним за реєстрацію у встановленому порядку і облік запитів на інформацію та за надання консультацій під час оформлення запитів на інформацію.

1.2.  Провідного спеціаліста організаційного відділу  виконавчого апарату районної  ради, радника голови районної ради відповідальними за попередній розгляд, опрацювання, організацію доступу до публічної інформації, систематизацію, аналіз та контроль за своєчасним наданням відповідей на запити на інформацію, що надходять до районної ради.

 

 

2. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію, затвердити форму запиту на інформацію  згідно з додатком 1.

3. Затвердити інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію та отримання відповіді на інформаційний запит згідно з додатком 2.

4. Керуючому справами виконавчого апарату районної ради                   Ратошнюк В.В., начальнику організаційного відділу виконавчого апарату районної ради Журавчак О.Л., провідному спеціалісту організаційного відділу  виконавчого апарату районної  ради Грибан Л.І.,  раднику голови районної  ради Зотько Л.О.:

 

 

5.1. Вести з метою доступу до публічної інформації та її збереження облік документів, що містять публічну інформацію, забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на сайті  http://www.chudnivrada.gov.ua

5.2. Запровадити облік запитів на інформацію на електронних та паперових носіях.

5.3. Забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень районної ради, прийнятих рішень ради та розпоряджень голови районної ради, а також систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації про діяльність районної  ради .

5.4. Забезпечити оприлюднення  форм запитів на інформацію.

6. Керуючому справами виконавчого апарату районної ради                 Ратошнюк В.В., раднику голови ради Зотько Л.О. та начальнику організаційного відділу виконавчого апарату районної ради Журавчак О.Л. визначити перелік відомостей, що становлять службову інформацію, якою володіє районна рада і яка використовується в районній раді.

 

 

                7. Головному бухгалтеру виконавчого апарату районної ради Іванчук Ю.Й. :

         7.1. Після затвердження Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання та друк документів внести пропозиції щодо визначення розміру фактичних витрат на виготовлення виконавчим апаратом копій документів обсягом більш як 10 сторінок, що надаються при задоволенні запиту на інформацію, та порядку їх зарахування.

         7.2. Внести пропозиції щодо забезпечення фінансування витрат, пов'язаних із виконанням Закону України «Про доступ до публічної інформації».

         8. Заступнику голови районної  ради  Дячуку В.М.  організувати проведення навчання працівників виконавчого апарату з питань забезпечення доступу до публічної інформації.

9. Ознайомити з даним розпорядженням всіх працівників виконавчого апарату районної ради під розпис.

10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної  ради Дячука В.М.

 

 

Голова ради                                                         В.М.Копчик