Форма запиту

                                                                                                                                              Додаток 1 

до розпорядження

голови районної ради  

від 17.06.11р        № 16

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

Розпорядник інформації:  Чуднівська районна рада

 

Кому:  голові Чуднівської районної  ради  Копчику В.М.

 

П.І.Б. запитувача (назва юридичної  особи, об’єднання громадян)

 

Адреса запитувача (домашня, юридична)

 

П.І.Б. представника запитувача,  посада (для юридичних осіб та об’єднань громадян)

 

 

Загальний опис необхідної  інформації

 

або

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит

 

  

Прошу надати відповідь у визначений законом термін.

Відповідь надати:

Поштою 

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

 

 

 

 

 

 

 

 

Підкреслити обрану категорію

 

Контактний телефон

 

Дата запиту

 

Підпис

 

 

 Зареєстровано ________________________________________

 

 

Заступник

голови ради                                           В.М.Дячук